7 دلیل عمده کمبود گرمای بخاری اتومبیل

یکی از شایع‌ترین عیوبی که برای انواع خودروها رخ می‌دهد، کمبود گرمای بخاری است. به نحوی که فرد می‌گوید: گرمای بخاری کم است و یا اصلاً گرمایی ندارد. این عیب ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. 1) گرفتگی و یا خرابی رادیاتور بخاری وقتی رادیاتور بخاری نتواند بخوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از […]

ادامه مطلب...


نحوه کار بخاری اتومبیل

اصول کاری بخاری تا حدود زیادی با کولر متفاوت است. در بخاری تمامی خودروها از یک رادیاتور کوچک استفاده شده است. رادیاتوری که مهمترین نقش را بر عهده دارد. آب داغ موتور وارد این رادیاتور شده و درون شبکه‌های آن جریان پیدا می‌کند، در نتیجه تبادل حرارتی آب موتور و هوای عبوری از آن بسیار […]

ادامه مطلب...