مهران غفوریان بستری شد

حسین سلیمانی در صفحه شخصی خود عکسی از مهران غفوریان را که بستری شده است منتشر کرد.  حسین سلیمانی که این روزها وی را با سریال «همسایه‌هاا به کارگردانی غفوریان می بینیم عکسی از مهران غفوریان را درحالی که بستری است منتشر کرده و اینگونه نوشت:  «مهران غفوريان به دليل فشارهايى ناشی از كار… امروز […]

ادامه مطلب...